Nový workshop – Jak srovnat vbočený palec

Název workshopu:

„Jak srovnat vbočený palec“ v souvislostech

 

Popis workshopu:
Tento unikátní workshop je ojedinělý v tom že se nezaměřuje pouze na práci s chodidlem a výběrem vhodné obuvi, ale komplexně řeší nastavení a mechaniku celé dolní končetiny.

Naučíte se v něm cviky a návyky vedoucí k nápravě vbočených palců v důsledku funkční nestability v kyčelním kloubu, ale také vbočených palců získaných vlivem nevhodné obuvi, v dětství, i z jiných příčin.

Navíc máte možnost získat upravený a sestřihaný workshop i s cviky.

Obsah workshopu:

Teoretická část

– nejčastější funkční příčiny vbočeného palce

– anatomie dolní končetiny

– mechanismus vzniku vbočeného palce

Praktická část

– funkční testy a zjištění příčin

– návrh řešení

– cvičení zaměřené na kyčelní klouby a osu DK

– cvičení zaměřené na nohy

Diskuze

 

Lektor:

Bc. Jaroslav Otáhal

Místo konání:

Zdravotně kondiční centrum eFFko

Hlavní 2459/108

Praha 4

Počet účastníků: max. 12 osob

Časový plán:

sobota 25. 11. 2023, 8:30 – 12:00 hod.

Cena:

Workshop 2400 – Kč (v ceně jsou skripta a soft míček)

Workshop + sestřihaný záznam 3000 ,- Kč (v ceně jsou skripta a soft míček, sestříhaný záznam workshopu)

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.